Najczęściej zadawane pytania

Czy ponoszę koszty publikacji swojej książki? Jeśli tak, to jakie?

Wydając książkę w naszym wydawnictwie, autor nie ponosi żadnych kosztów. Wyznajemy zasadę, że to wydawca powinien ponosić pełne ryzyko związane z publikacją. Z tego powodu zawsze jesteśmy szczery z autorem w odniesieniu do jakości jego pracy. Wydajemy tylko dobre manuskrypty, którym możemy udzielić pełnego poparcia.

Ile czasu zajmie produkcja książki?

Gdy autor ukończy wszystkie etapy tworzenia swojego projektu, czyli gdy prześle i zatwierdzi pliki w naszej aplikacji internetowej i wybierze zdjęcie na okładkę, w przybliżeniu dwa tygodnie zajmie zanim pierwsza książka trafi do katalogów księgarni.

Jaka będzie detaliczna cena mojej książki?

Ceny naszych książek zazwyczaj kształtują się między 30 euro a 70 euro. Wiążąca cena sprzedaży określona przez nasze wydawnictwo jest uzależniona od wielu czynników, np. przewidywanego popytu, dziedziny nauki, oceny odbiorców, zmiennych kosztów produkcji zależnych od objętości pracy, kosztów stałych związanych z projektem. Oprócz tego na cenę wpływają prowadzone działania promocyjne i dobór kanałów dystrybucji. Duże znaczenie ma także nasze doświadczenie na rynku wydawniczym.

Zanim książka zostanie oficjalnie wydana, oferujemy autorowi możliwość znacznego obniżenia jej ceny poprzez zakup kilku egzemplarzy po dużo niższej cenie. W ten sposób zostaną częściowo pokryte koszty produkcji i będziemy mogli obniżyć hurtową cenę książki.

Jak jest tworzone zestawienie sprzedaży?

Zestawienie tworzone jest jednorazowo po 12 miesiącach. Oznacza to, że jeśli książka trafiła do sprzedaży 15 sierpnia 2011, to pierwszy raport sprzedaży zostanie wygenerowany pod koniec sierpnia 2012 za okres od 1.08.2011 do 31.07.2012. Wtedy też autor otrzyma honorarium (lub bon towarowy) za egzemplarze swojej książki sprzedane w tym czasie. Można zapytać, skąd taka zwłoka… Niestety, w branży księgarskiej przeważają długie terminy płatności. Od tej chwili raport będzie dostępny do pobrania na koncie autora w naszej aplikacji internetowej.

Jak duży wpływ mam na ostateczny kształt książki?

Bardzo duży. Jesteśmy otwarci na pomysły i sugestie autorów. Autor może wprowadzać poprawki w swoim projekcie do momentu zapisania i przesłania nam ostatecznej wersji. Potem nie ma już możliwości dodawania zmian.

Czy mój manuskrypt będzie redagowany przez wydawnictwo?

W związku z tym, że manuskrypty, które przyjmujemy są wysokiej jakości, staramy się już nie edytować prac. Ze względów finansowych nie przewidujemy wykonania korekty.

Dlaczego wydawnictwo nie pobiera opłat od autorów?

Nie pobieramy opłat, ponieważ traktujemy autorów jako naszych partnerów, a zyski osiągamy wyłącznie ze sprzedaży publikowanych prac. Żeby zachować wysokie standardy, które sobie wyznaczyliśmy, zastrzegamy dla siebie wyłączne prawo decydowania o tym, które pracy wydamy. Jesteśmy dumni, że mieliśmy szansę wydać i wypromować wiele doskonałych książek. Dlatego zamierzamy kontynuować działalność zgodnie z tym odnoszącym sukcesy modelem.

Obawiam się udostępnić dane swojego konta bankowego/dane mojego rachunku bankowego zmieniły się w międzyczasie. Jak mogę się upewnić, że otrzymam honorarium?

W Niemczech powszechną praktyką jest przesyłanie informacji o rachunku bankowym w celu przekazania środków. Prawo Unii Europejskiej gwarantuje bezpieczeństwo tego typu transferów. Zdajemy sobie sprawę, że niektórzy autorzy mogą potraktować nasze zapytanie jako próbę wyłudzenia poufnych informacji. Takie obawy są bezpodstawne, potrzebujemy informacji o rachunku bankowym tylko po to, żeby przekazać autorom coroczne honorarium za sprzedane książki. Podanie danych o rachunku bankowym jest wymagane do otrzymania przelewu. Używamy systemu zabezpieczeń VeriSign, który gwarantuje najwyższy poziom ochrony. Niektórzy z naszych autorów otworzyli osobny rachunek, na który jest wpłacane honorarium.

Jeżeli podczas rejestracji autor pozostawi pole „Dane bankowe” puste, powinien je uzupełnić w ciągu 12 miesięcy do daty publikacji książki. Jeżeli do tego czasu nie zaktualizuje tych danych, będą one błędnie wprowadzone lub nieważne, nie będziemy mogli przekazać autorowi honorarium.

Gdy w odpowiednim czasie otrzymamy dane bankowe autora, poinformujemy go o wysokości aktualnego honorarium i prześlemy je na wskazany rachunek. Aby zmienić dane do przelewu lub dane osobowe w naszym systemie, wystarczy zalogować się na swój profil i wpisać aktualne informacje.