Przynależność do stowarzyszeń wydawców

Stowarzyszenia wydawców

Jako imprint wydawnictwa International Book Market Service Ltd., WBW jest członkiem stowarzyszonym takich organizacji, jak: American Booksellers Association i Booksellers Association w Wielkiej Brytanii oraz członkiem zwyczajnym Börsenverein des Deutschen Buchhandels (niemieckiego stowarzyszenia wydawców) oraz PEN Center Germany.

W ten sposób promujemy interesy naszych autorów w najważniejszych stowarzyszeniach wydawniczych z branży.

Aby uzyskać więcej informacji o wspomnianych stowarzyszeniach, zapraszamy do odwiedzenia ich stron internetowych:

Börsenverein des Deutschen Buchhandels
www.boersenverein.de

American Booksellers Association
www.bookweb.org

Booksellers Association
www.booksellers.org.uk


Odpowiedzialność społeczna (CSR)

Books for Africa

Współpracując z organizacją „Books for Africa”, jesteśmy zaangażowani w promocję oświaty na kontynencie afrykańskim i wspieramy prostą, ale ważną ideę zwalczania deficytu książek w Afryce. „Books for Africa” dostarcza książki do bibliotek przy wiejskich szkołach, sierocińcach i ośrodkach wsparcia. Misję tę najlepiej określają słowa byłego sekretarza generalnego ONZ – Kofiego Annana: „Books for Africa jest prostą ideą, ale jej oddziaływanie robi ogromną różnicę. Dla nas umiejętność czytania i pisania jest mostem pomiędzy cierpieniem a nadzieją”. Wspierając tę inicjatywę, wierzymy, że upowszechnienie dostępu do oświaty jest kluczem do lepszego świata.

Books for Africa

Fundacja Agape

Wspieramy fundację Agape, która walczy o nadzieję i poprawę jakości życia dzieci i dorosłych z Rumunii i Mołdawii dotkniętych niepełnosprawnością umysłową. W 2011 roku fundacja otworzyła nowy ośrodek w Stauceni, zapewniający dzienną opiekę dla młodzieży. Jeden z obiektów przeznaczony jest do edukacji w zakresie zdrowia i higieny osobistej. Ośrodek zachęca także swoich niepełnosprawnych wychowanków do podejmowania pracy.

Fundacja Agape

Druk przyjazny dla środowiska

Nasz model biznesowy jest oparty na najnowszym rozwiązaniu technicznym przemysłu drukarskiego, tzw. print-to-order (PTO). Ta innowacyjna metoda pozwala nam drukować szybko, efektywnie i, przede wszystkim, w sposób przyjazny dla środowiska. Ponadto umożliwia ona szybkie dostosowanie się do potrzeb rynku zbytu. W odróżnieniu od metody druku offsetowego, gdzie trzeba z góry określić nakład, nasze książki są skatalogowane w elektronicznej bazie danych i drukowane tylko na zmówienie. Jednocześnie są one stale dostępne na całym świecie, bez ryzyka, że gdzieś pozostaną niesprzedane egzemplarze.

Wyjątkowe praktyki letnie

Jesteśmy otwarci dla młodych ludzi, którzy są zainteresowani odbyciem wakacyjnych praktyk w naszej firmie. Chętnym zapewniamy pełne wsparcie ze strony naszego zespołu. Zadania, które otrzymują praktykanci, stanowią dla nich wyzwania. Do ich wypełnienia muszą wykazać się pomysłowością i umiejętnością podejmowania samodzielnych decyzji. Bynajmniej, nie oznacza to, że nie mogą liczyć na pomoc z naszej strony. Dzięki temu nasi praktykanci są gotowi rozpocząć swoją profesjonalną karierę zawodową i znaleźć się wśród najlepszych w swoich dziedzinach. Prowadzony przez nas program praktyk wakacyjnych został niedawno wyróżniony przez Izbę Handlową w Saarland, w Niemczech.